Wolontariat realizowany jest w ramach różnych organizacji, takich jak Amnesty International czy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”.

6a00d83452374969e2011570707fb1970b-800wi jest pozarządową międzynarodową organizacją, której priorytetem jest zapobieganie nie respektowaniu praw człowieka. Organizowane są różnego typu akcje obywatelskie, dzięki którym nagłaśniane są problemy osób, firm czy krajów. AI ma zasięg międzynarodowy i jest marką. Swoją działalność opiera o otrzymywanie składek członkowskich oraz zindywidualizowanych datków.

Amnesty International nie jest finansowane przez rząd. Przyjmowanie datków oraz finansowanie przez firmy, przedsiębiorstwa oraz instytucje jest monitorowane i podlega bardzo rygorystycznym zasadom.

Imperatywem przyświecającym działaniu tej organizacji jest niezależność finansowa oraz polityczna. Działania podejmowane są tak, aby były w pełni obiektywne. Organizuje różnego typu pokojowe akcje, dzięki którym niesie pomoc osobom na całym świecie. Działalność w ramach wolontariatu organizacji kościelnej – Salezjanów jest promowana także poza granicami kraju.

Priorytetem jest niesienie pomocy osobom zaniedbywanym a także tym najuboższym, pozostawionym bez pomocy. Wolontariat misyjny Młodzi Światu funkcjonuje od 1997 roku. Obecnie swoim działaniem obejmuje 105 krajów. Akcje mają różny charakter. Opracowuje się projekty edukacyjne, takie jak rozwój szkolnictwa i przeciwdziałanie analfabetyzmowi.

Oraz budowanie zaawansowanej infrastruktury obejmującej obiekty szkolne, siedziby stowarzyszeń a także budowę placówek medycznych. Innowacyjne są projekty medyczne, dzięki którym polscy lekarze mogą nieść pomoc osobom zagranicą. Projekty wychowawcze realizowane są zgodnie ze standardami europejskimi.

W Afryce prowadzi się projekt polegający na pracy z dziećmi ulicy. Warto zatem zapoznać się z wolontariatem instytucji.