Wolontariat jest bezpłatną formą świadczenia usług oraz wsparcia firmom, instytucjom oraz osobom indywidualnym. Praca wykonywana gratis jest wykonywana na rzecz społeczeństwa poza relacjami koleżeńskimi, rodzinnymi a także przyjacielskim.fundacja

Z założenia, na początku osoba wykonująca wolontariat deklaruje, że praca będzie gratisowa. Wolontariuszem jest osoba, która pracuje na zasadzi e wolontariatu. Praca taka nie jest bezinteresowna. Wynagrodzenie ma wartość niematerialną. Poczucie sensu, wartości własnych kompetencji, uznania innych.

Praca bez wynagrodzenia pieniężnego owocuje możliwością podnoszenia swoich kwalifikacji oraz pracy z osobami dysonujących odpowiednim zakresem kompetencji. Obecnie wolontariat ma ramy instytucjonalne. Siła napędową wolontariatu jest motywacja osoby, która go wykonuje. Funkcjonuje w ramach organizacji samopomocowych a także pozarządowych i rządowych.

Aby praca była efektywna, musi być właściwe zarządzana. Typuje się taką motywacje wolontariuszy: jak chęć robienia czegoś pożytecznego, potrzebę kontaktu z osobami, a także rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych.

Dodatkowo – potrzebę bycia potrzebnym, a także chęć zdobywania nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. ONZ rok 2001 uznała za Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Zaś 5 grudnia obchodzony jest jako dzień wolontariatu. Do organizacji, które zajmują się wolontariatem należą: Amnesty International, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie a także Fundacja Mam Marzenie czy A kogo.

Jedną z popularniejszych organizacji działających w ramach wolontariatu jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy a także Polski Czerwony Krzyż. W ramach gratisowej pracy ludzie pomagają innym a także opiekują się zabytkami oraz zwierzętami. Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zajmuje się pielęgnowanie zabytków kolei a także kultywowania tradycji kolejarskiej.