Prace nad Karta Nauczyciela trwają. Ustawa obywatelska dotycząca zmian w karcie przepadła głosami SLD.duzyp_1815_karta_n

W ramach ustawy obywatelskiej postulowano, aby organy prowadzące szkoły były jednostkami samorządu terytorialnego. Mogą one stanowić regulaminy, w jaki sposób nauczyciele mają być wynagrodzeni.

Uchylona została ustawa dotycząca projektu obywatelskiego, który wniósł poprawki do karty nauczycielskiej. Pod wariantem nowelizacji karty nauczyciela podpisało się 600 tys. osób.

Postulowano, aby wprowadzono obowiązek centralnego ustalania wszystkich składników wynagrodzenia nauczycieli a także dodatków, takich jak dodatki funkcyjne, motywacyjne oraz za warunki pracy.

Projekt nie został zaakceptowany a nauczyciele borykają się z problemami finansowymi. Ten projekt ustawy cieszył się znacznym poparciem społecznym. Aby projekt był zaopiniowany potrzeba jedynie 100 tysięcy podpisów.

Karta Nauczyciela jest jednym z ważniejszych dokumentów koordynujących pracę nauczycieli oraz wyznaczających warunki brzegowe pracy nauczyciela na każdym etapie awansu zawodowego.