Na terenie Polski działa wiele organizacji rządowych i pozarządowych. Obecnie wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego Państwa jest to, jak i w jakiej ilości funkcjonują stowarzyszenia.18463

Typuje się stowarzyszenia takie, jak katolickie, naukowe, polityczne, reklamowe. Jest wiele stowarzyszeń, które zajmują się różnorodna działalnością.

Od pozyskiwania narzędzi pracy dla organizacji aż po dostarczanie leków szpitalom. Inicjatywy społeczne bardzo często bywają bardzo prężne w działaniu a także mają nagłośnioną działalność.

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych zajmuje się wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą społeczną. Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych zrzesza, w ramach swojej działalności, właścicieli firm, naukowców a także pracowników firm oraz sympatyków takiej formy działalności społecznej.

Stowarzyszeniem promującym działania Internetu w Polsce jest Internet Society Poalnd. MBA Club to stowarzyszenie absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu.

Celem tego stowarzyszenia jest integrowanie środowiska studenckiego oraz absolwentów programu menadżerskiego pod nazwą Master of Business Administration.

Założono sekcje golfową, jeździecką, brydżową a także tenisa ziemnego. Kolejnym bardzo popularnym stowarzyszeniem będącym częścią MENSA ogólnoświatowej jest MENSA Polska.

Głównym i jedynym kryterium jest uzyskanie w przeprowadzonym teście ilorazu inteligencji, który zawiera się w 2 % populacji. Kolejnym popularnym stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie The Point, którego głównym celem jest tworzenie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, a także praca z młodzieżą.

Nowe projekty przygotowywane są zgodnie ze światowymi standardami. Osobowość prawna stowarzyszenia nadana jest zgodnie z ustawą. Zasady funkcjonowania wyznaczane są zgodnie ze standardami.

Każde ze stowarzyszeń różni się od siebie sposobem działania a także celami oraz przyjętymi regułami. Wszystkie zaś podlegają pod normy wyznaczane przez prawo polskie oraz unijne.