Obecnie jednym z przygotowanych nowych projektów w ramach ustaw obywatelskich jest projekt ustawy in vitro. Projekt będzie rozpatrzony w sejmie.invitrofertilization

Tematyka zapłodnienia In vitro jest trudy oraz wymagający skanalizowania prawnego. Obywatelski projekt ustawy In vitro jest już gotowy. Przygotował go zespół ekspertów.

Poseł Marek Balicki (SdPI) poinformował, że projekt będzie wniesiony do Sejmu, jako ponadpartyjna inicjatywa obywatelska.

W sejmie jako pierwsze będą czytane projekty dotyczące In vitro. Ponieważ projekty te są restrykcyjne, projekt ten, będzie nazwany jako ponadpartyjna inicjatywa ponieważ, projekt ustawy obywatelskiej musi być podpisany przez 100 tys. osób a na dodatek trzeba go przez 3 miesiące konsultować.

Trwałoby to zbyt długo. W ten sposób droga legislacyjna jest skrócona. Dyskusje dotyczące planowania rodziny, metod zapobiegania ciąży a także zapłodnienia In vitro wymagają precyzyjnych norm prawnych, zgodnych z ustawodawstwem europejskim.

Problem zapłodnienia In vitro jest palący, także ze względu na swoją rangę społeczną.