Fundacja jest to nazwa i forma prawna organizacji pozarządowej. Priorytetem działania jest wydatkowanie kapitału na realizację określonego celu. Fundacje są jedną z najpopularniejszych form spośród organizacji pozarządowych. Statut fundacji określa reguły działania oraz wydatkowania środków. Fundacja może być założona przez prawie każdego, kto spełnia normy prawne.ima1

Fundator może samodzielnie określić zasady działania oraz inwestowania środków, którymi dysponuje fundacja. Fundacja może mieć powołany zarząd, który będzie dysponował i zarządzał środkami oraz decydował o zakresie działania fundacji. Sposób działania fundacji koordynowany jest przez prawo kraju, na terenie którego działa. Inwestycje kapitałowe mogą być zwolnione z obciążenia podatkowego. Zgodnie z polskim prawem fundacja może inwestować swoje środki w spółki holdingowe, fundusze a także nieruchomości oraz innego typu działalność operatywną.

Fundacja zgodnie z prawem jest organem bezosobowym. O majątku, celach i zasadach decyduje jej twórca – jest wiec w 100% niezależna. W Polsce aktem prawnym koordynującym działania Fundacji jest ustawa z 6 kwietnia 1084 roku. Warto wiedzieć, że zagranicą fundacja złożona jest z 4 głównych organów: założyciela, rady fundacji oraz nadzoru i beneficjentów. Założycielem jest osoba bądź jednostka gospodarcza. Fundacja odnotowana jest publicznym rejestrze.ima2

Rada Fundacji ma taki sam zakres obowiązków jak zarząd w firmie. Numery paszportowe a także nazwa rady zarejestrowane są w publicznym rejestrze w momencie inkorporacji. Rada może być bezimienna, co wiąże się z zachowaniem anonimowości fundatora. Nadzór fundacji może być jednoosobowy bądź wieloosobowy. Ostatecznym organem koordynującym działania fundacji jest Rada Nadzorcza. Beneficjent ustanawiany jest przez Nadzór. Zagranicą bardzo często Fundacja jest organem, który ułatwia koordynowanie działań biznesowych. istotne jest to, że Nadzór Fundacji oraz Beneficjent pozostają całkowicie anonimowe.