PAH udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji. Priorytetem działania PAH jest kształtowanie humanitarnych postaw wśród ludzi, docelowo rozwijanie społeczeństwa polskiego.

pah1

Misją tej organizacji jest współtworzenie nowoczesnej kultury opartej o zasady udzielania pomocy. Pomoc i wsparcie udzielane jest osobom, które borykają się z kłopotami i trudnościami. Pomoc udzielana jest osobom bez względu na rasę, nację, wyznanie czy inne różnice kulturowe.

Fundacja PAH działa od 1992 roku. Koordynatorem działań Polskiej Akcji Humanitarnej jest Janina Ochojska. W 1992 roku zainicjowała akcję humanitarną, polegającą na wyjeździe konwojów pomocy do Sarajewa. Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego. Ma status organizacji pozarządowej. Obecnie PAH zatrudnia ponad 60 pracowników.

Działa w wielu krajach oraz realizuje trudne projekty interwencyjne. Centrala mieści się w Warszawie. Dla PAH pracuje w ramach wolontariatu około 200 osób. Biura regionalne usytuowane są w Krakowie a także w Toruniu. Realizowane są projekty z zakresu ogólnopolskich programów dotyczących edukacji humanitarnej a także tej globalnej.

Łącznie z problemami głodu, czy analfabetyzmu i wojen. PAH w 1994, 20 grudnia został wpisany do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.