Zgodnie z konstytucją a także ustawodawstwem europejskim można tworzyć oraz wdrażać w życie obywatelskie projekty ustaw. Petycje oraz wszelkiego typu pytania można składać do Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

W skład OKIU złożony jest z prezydentów miast, przewodniczących rad a także radnych, urzędników samorządowych oraz reprezentantów wyższych uczelni. Obywatelski projekt ustawy może trafić do sejmu oraz tam być przegłosowanym. Aby projekt wszedł do sejmu, musi podpisać się pod nim 100 tys. Obywateli pełnoletnich posiadających prawa do głosowania.

Projekty ustaw mogą dotyczyć wszystkiego, zarówno kwestii dystrybucji opakowań jak i odpadów przemysłowych. Taka forma współtworzenia prawa jest nowoczesna oraz umożliwia swobodę wypowiedzi obywatelskich. Taki ruch oddolny może mieć bardzo poważne konsekwencje, skutkować wejściem w życie nowego prawa.

ludzie1

Obywatelskie projekty ustaw głosowane są w sejmie. Nagłaśniane są przez lokalną prasę oraz inne media ogólnokrajowe. Z reguły projekt nowej ustawy jest początkiem debaty społecznej. Jeśli projekt będzie źle przygotowany, zawierający błędy merytoryczne a także nie uzyska odpowiedniej ilości podpisów nie wejdzie w życie.