Nowoczesne inicjatywy społeczne w Polsce organizowane są z coraz większym rozmachem. Stowarzyszenia inicjatywy społeczne łączą w sobie osoby o różnych zawodach a także preferencjach. Celem nadrzędnym jest realizowanie zadań, których podejmuje się stowarzyszenie.
urzad-pracy

Jednym z celów jest obecnie pozyskiwanie środków unijnych oraz właściwe ich wykorzystanie. Dodatkowo sformalizowane inicjatywy społeczne mogą współdziałać z organizacjami oraz urzędami i gminami na różnym szczeblu. W Warszawie funkcjonuje Stołeczny Klub Biznesu, który powoływany był właśnie przez inicjatywy społeczne. Celem jest wspieranie przedsiębiorczości a także ułatwienie wymiany doświadczeń a także przeciwdziałaniu bezrobociu.

Jednym z priorytetów działania jest wspieranie inicjatyw rozwojowo-badawczych. Statut inicjatyw społecznych umożliwia forsowanie naprawdę istotnych celów gospodarczych i społecznych. Tworzenie wspólnych inicjatyw oddolnych umożliwia forsowanie trudnych celów a także zadań, oraz tych niestandardowych.

Dzięki działaniu inicjatyw społecznych możliwe jest efektywne działanie biznesowo – społeczne. Powszechnie uważa się, że podstawowym wskaźnikiem inicjatywy społecznej jest aktywna działalność obywatelska. Dzięki działalności można rozwiązań istotne problemy społeczne a także aktywować pewne procesy. Działania w ramach inicjatyw społecznych przejawiają się w działalności organizacji pozarządowych, zaangażowaniu w życie polityczne kraju, wpływaniu społeczeństwa na kształtowanie państwa oraz norm europejskich.

Zakres działania organizacji pozarządowych jest różny. Każdy obywatel może skorzystać z danych kontaktowych organizacji oraz fundacji. Można partycypować w ich działaniu a także tworzyć kolejne stowarzyszenia i inicjatywy.