Do głównych osiągnięć WOŚP należą: uzbieranie ponad 100 mln USD na kupno sprzętu medycznego, dla ponad 600 szpitali w całej Polsce. Fundacja zakupiła ponad 20 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Stworzyła i wsparła przy fachowym doradztwie 4 ogólnopolskie programy medyczne wraz z jednym programem edukacyjnym.wosp_logo

Wykonano badanie ponad 2 milionów noworodków, aby wykluczyć, zdiagnozować wady słuchu. 154 oddziały noworodków wyposażono w urządzenia INFAT FLOW. Dzięki działaniom fundacji stworzono 14 centrów leczenia retinopatii. Około 3 tysięcy dzieci otrzymało pompy insulinowe, w ramach skutecznej profilaktyki i leczenia cukrzycy.

Kobiety w ciąży mogą podlegać pod leczenie osobistymi pompami insulinowymi. Za datki w ramach otrzymania 1 % podatku, zakupiono defibrylatory, które rozdano w miejscach publicznych. W ramach profilaktyki zdrowotnej a także udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzono kursy udzielania pierwszej pomocy.

Centrum Wolontariatu – Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szadowo Młyn utworzono z myślą o wszystkich tych, którzy chcą umieć pomagać oraz wspierać działania WOŚP.