Cele fundacji zawarte są w statucie, sformalizowanym i uaktualnianym fundacji. Jest kilka typów fundacji, ich rodzaj zależy od typu prowadzonej działalności. Motorem działania jest realizowanie celów, które świadczą o wysokim poziomie cywilizacyjnym kraju i obecnie są już zgodne z postanowieniami Trybunału Europejskiego.handshake

Początek działania Fundacji z reguły nie jest rejestrowany, można to zrobić później.Dodatkowym aspektem działania jest promocja zdrowia oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej.

Jedną z popularniejszych fundacji w kraju jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Fundacja została założona w 1993 roku i działa do dziś. Rozlicza się tylko z 1 % podatku Podczas kilku lat zbierania datków na pomoc medyczną na terenie kraju, wydano około 100 mln USD na kupno sprzętu medycznego, a także restrukturyzację ratownictwa medycznego.

Wspomożono ponad 650 placówek szpitalnych. Fundacja Jurka Owsiaka kupiła około 20 tysięcy sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego. Fundacja Jacka Owsiaka zarejestrowana została po 3 latach działalności. Obecnie jej statutowym podstawowym zakresem działania jest ochrona zdrowia, która polega na ratowaniu życia osób chorych a zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób poszkodowanych.