WOŚP czyli orkiestra świątecznej pomocy to jedna z najbardziej znanych fundacji. W 1993 roku została zarejestrowana w stolicy. Głównym założyciele jest Jurek Owsiak.wosp_logo

Pozostali założyciele to Lidia Niedźwiecka-Owsiak a także Bohdan Maruszewski oraz Piotr Burczyński i Paweł Januszewski a także Walter Chełstowski oraz Beata Bethke. Pierwsza zbiorka pieniędzy organizowana była na żywioł. Nic nie zapowiadało sukcesu. W programie „Róbta co chceta” ogłoszono zbiórkę pieniędzy.

Miał to być happening a także zabawa. Po pierwszym sukcesie ogłoszono, że organizowane będą następne finały. W pierwszą niedzielę Nowego Roku organizowane są zbiórki pieniędzy na szczytny cel na terenie kraju a także już zagranicą.

Każdy z finałów dotyczy innego zakresu tematycznego. Zaangażowane pracowników fundacji a także licznych osób pracujących w ramach wolontariatu, co roku kończy się sukcesem.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poprzez swoją działalność, pomaga finansowo szpitalom, wyposażając je w sprzęt a także osoby, wymagające bardzo intensywnego wsparcia finansowego a także innego typu.

WOŚP cieszy się znacznym powodzeniem zagranicą oraz poparciem emigracji polskiej.